opslagplaats en trap in een oude windmolen – storage space and stairs in een old windmill