in gedachten bij alle slachtoffers van de zondvloed in België – in mind with all victims of the flood in Belgium