verscholen kerkje in het bamboeveld – hidden church in the bamboo field