tussen de regenvlagen door – between the rain storms