graveyard for cars

De schoonheid van een eiland. Jammer dat men zijn versleten auto zo maar achter laat in de natuur.

The beauty of an island. It’s a pity that people leave their worn-out car behind in nature.